Paulines

, , ,

OREMUS

140.00

Publisher: Paulines Philippines
Author: Reb. Padre Joseph Mendoza
ISBN/AVN: 9789715909303
Size: 4.25 x 7 inches
No. of Pages: 96

Binibigyan diin ng Oremus: Paglalakbay sa Pagdarasal kung ano ang panalangin, ang maraming pamamaraan nito, at ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na buhay. Nawa’y maging gabay ito sa patuloy na pakikipag-isa natin sa Diyos

You may also like…