Paulines

,

BISITA IGLESIA

85.00

Publisher: Paulines Philippines
Author: Fr. Angelito De Torres
ISBN/AVN: 9789715909327
Size: 4 x 6.25 inches
No. of pages: 40

SKU: 9789715909327BKS Categories: , Tags: , ,

Layunin ng Bisita Iglesia na may mga pagbasa mula sa Ebanghelyo, pagninilay, at panalangin na makatulong sa mga pamilyang nasanay sa tradisyon ng pagbisita ng pitong simbahan tuwing Huwebes Santo. Ang pagninilay nawa sa Pasyon ng ating Panginoong Hesukristo ay umaliw, magpatibay, at magbigay inspirasyon sa bawat miyembro na maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa pamilya at sa mundo.

You may also like…