Paulines

, , ,

ANAK NG PITONG SALA

125.00

Author: Reb. Padre Joseph Mendoza
Publisher: Paulines Philippines
ISBN: 978-971-590-921-1
Actual size: 5.5 x 8.25 in
Weight: 127g
No of Pages: 93pp
Availability: In stock

Bawat tao ay nilalang ng Diyos na mabuti. Bakit nagiging makasalanan ang tao? Dahil ito sa mga kahinaan na minana at tinataglay natin, gayon din ang mga bunga nito. Sa pagtuklas sa mga pinagmumulan ng kasamaan, higit nating makikilala ang ating sarili.